Szótár

Egyszerűen és könnyen az informatikáról

     • Az a folyamat amelynek során elhagyjuk a lényegtelen részeket, hogy a szükséges dolgokra tudjunk koncentrálni.

Példák: A metróhálózat térképe a valós, bonyolult világ absztrakciója. A programnyelvek is absztrakciók.

   • 1. Ismert vagy megfigyelt tény, aminek segítségével megérthetünk egy jelenséget, helyzetet, állapotot, dolgot. Egy bizonyos információ; valami, amit tudunk, vagy igaznak fogadunk el.

Példák: Sok adatot kellett megtanulni a vizsgára. A számítógép különösen sok adatot tud tárolni. A sok adat szükséges lehet a tudáshoz, de önmagában még nem tudás. Gábortól egy hasznos adatot kaptam. Hasznos adat lehet az, hogy ha valamit kettővel megszorzunk az páros szám lesz.

   • 2. Olyan tény vagy szám, amelyet megfigyelésekből, kísérletekből vagy tanulás során kapunk, és amelyet számításokhoz, döntések meghozatalára használunk.

Példák: A meteorológus minden nap leolvassa a műszerek adatait. Az adatok alapján számolja ki, hogy milyen lesz a következő napok időjárása. Ha megadják egy szoba adatait ki tudjuk számolni a területét. Ha jó döntést szeretnék hozni, akkor előtte gyűjtsd be az összes fontos adatot.

     • Az adatszerkezet az adatok számítógépben való tárolásának megadása. A programban szereplő összes változó típusainak pontos meghatározása. Olyan mint egy bőrönd, ahol a számítógép számokat, karakterláncokat tárolhat, majd szükség szerint módosíthatja. 

Példák: Ha sok adatot kell egy helyen tárolnunk, elhelyezhetjük őket adatszerkezetekben. Sokszor egy jól megválasztott adatszerkezet hatékonyabb algoritmusok használatát teszi lehetővé.

     • A számítógépes programok adatokat tartalmaznak. Az adatoknak többféle fajtája van:
      • karakterláncok 
      • számok
      • logikai kifejezések

Példák: Egy számítógépes program többféle adattípust is használ működése során. A számok a legismertebb adattípus. Az adattípusok pontos ismerete fontos a jól működő programok készítéséhez.

Egy szoftver, egy olyan alkalmazás, amelynek segítségével könnyedén fejleszthetünk webes alkalmazásokat, játékokat, mozikat, vagy akár mobil tartalmakat.

     • 1. Olyan konkrét lépések sora, amelyeket követve megoldható egy probléma. 

Algoritmuson vagy inkább eljáráson olyan megengedett lépésekből álló módszert, utasítás(sorozato)t, részletes útmutatást, receptet értünk, amely valamely felmerült probléma megoldására alkalmas.

 

Például eljárást, algoritmust, receptet lehet adni egy asztal (vagy egyéb bútor) összeszerelésére, valamilyen élelmiszer, mondjuk sajt (vagy bármilyen tejipari termék) elkészítésének módjára, vagy a Deák térről a Lánchídhoz vezető út megtalálására. A számítógépes programok általában tartalmaznak algoritmusokat, ezekkel utasítják a gépet az adott feladat végrehajtására. 

Ruby terve a drágakövek megtalálására is egy algoritmus: a drágakövek megkeresésének folyamatát kisebb lépésekre bontja. A programozás során algoritmusok segítségével hozunk létre újrahasznosítható megoldásokat egy-egy problémára. A Google algoritmusokat használ a találatok rendezésére.

     • 2. Egy matematikai feladat megoldásának lépései.

Példák: A műveletek végzésének meghatározott algoritmusa van. Például: A (5+6)*2 esetén a megfelelő algoritmus először elvégezni az összeadást majd az így kapott összeget megszorozni kettővel.

     • Eredet [algoritmus < arab: al-Hvárizmi, al-Khvarithmi (matematikus neve)]

 

  • 1. Filmkészítési technika, amely életszerű mozgás látszatát kelti mozdulatlan rajzok, tárgyak képsorozatával.

Az animáció alkalmazásával készíthetnek rajzfilmet, de megeleveníthetnek gyurmafigurákat is. Van olyan film, amelyben az animációt és az élő szereplős filmfelvételt keverik.

  • 2. Megelevenített mozgókép-alkotás, amelyben mozdulatlan rajzok, tárgyak szerepelnek életszerű mozgással. Ilyen film levetítése vagy műsor közvetítése közönség számára.

Az animációt főleg a gyerekek szeretik nézni. Vannak felnőtteknek szóló animációk is.

     • 1. Tény kijelentése; adat igazként közlése, amely még nincs bizonyítva; megállapítás kimondása.

Példák: A vitázók több állítást vizsgáltak meg. Az ellenkező állítás szerint éppen fordítva igaz a helyzet.

     • 2. Tényként mondás (a tagadással szemben); igazként közlés.

Példák: Egyik tanú tagad a másik állítását megcáfolva. A vád állításával szemben a védelem általában tagad.

     • 3. Egy helyre utasítás, hogy ott a lábaira nehezedve egyenes tartásban legyen. Mozdulatlan, függőleges helyzetbe tevés, helyezés.

Példák: A rossz tanuló számára a sarokba állítás volt a büntetés. A szekrény fal melléállításával helyet takarítottunk meg.

     • nem tudja, hogy a sok felhalmozódott feladat közül mi az amivel elsőként foglalkozzon, emiatt kissé zaklatott, gondterhelt állapotban van.
  • Összetartozó tömb; egyféle lapok, épületek, tárgyak, dolgok vagy személyek, élőlények zárt csoportja, összessége.

A titkárnő letép egy lapot a blokkból. A keresett bolt két épület blokkal odébb van.

     • 1. Az idő egy szakasza, amelynek van kezdete és vége; egy nézőpont szerint pontosan meghatározható időtartam, amely akár egyszer történik meg, akár többször egymás után, így folyamatosan kijelölve egy újabb és újabb időtartamot.

Példák: A fizikai világban sok ciklust figyelhetünk meg: ilyen az évszakok ciklusa, vagy a Hold látszólagos képének változó ciklusa. A ciklusok megfigyelése vezetett el a naptárakhoz. Egy termék létrehozásának is megvan a saját ciklusa.

     • 2. Újra meg újra ismétlődő kódblokk, a számítógép-programozás és az algoritmusok egyik alapvető eszköze, amely az ismétlődő (azonos vagy hasonló) tevékenységek megvalósítására szolgál. 

Példák: Bizonyos ciklusok sosem állnak le (végtelen ciklusok). Példák: A napok egymás után felsorolása. Egyesével számolni.
Van olyan ciklusfajta amelyben van egy megállító elem, mint a számlálós ciklus, amely adott számú ismétlés után áll le. Példák: Egyél 5 hamburgert. Húsz számból válogasd ki a 10 páros számot. 

Vannak az amíg-ciklusok, ez a ciklusoknak az a típusa, amelyek addig futnak, amíg nem teljesül a megállítást kiváltó feltétel. Példák: Felfújni a szertárban lévő labdákat pumpával.(Itt addig fújod, amíg van labda.)Kispohárral kimerni a fürdőkádból a vizet.(Addig mered, míg el nem fogy a kádból a víz.)Légpuskával lőni az első 10-es találatig. (Addig lőni amíg először bele nem talál a 10-esbe a közepébe a táblának.)

     • Az a pont, ahol valami kettő vagy több részre oszlik.

A számítógép programozás során pontosan meg kell mondani a számítógépnek, hogy hogyan hozzanak döntéseket, és mit tegyenek különböző helyzetekben. Amikor ezekre a különféle helyzetekre adunk megoldásokat és pontosan meghatározzuk melyik döntés esetében, mit csináljon a program akkor elágazást készítünk. Az elágazás olyan vezérlési szerkezet, amely az utasítások egy adott csoportját attól függően hajtja végre, hogy egy adott logikai feltétel teljesül-e. Az elágazások teszik lehetővé a programozók számára, hogy ágakat hozzanak létre, és így két különböző lehetőség egyikét hajtsák végre. Ha ez a valami történik, tedd azt, ha nem, tegyél valami mást.

Példa: Legegyszerűbb változata a kétirányú elágazás, melyet a hétköznapi életben a Ha…akkor vagy a Ha…akkor… különben szerkezettel szoktunk megfogalmazni. Példa: Ha a vizsgált személy 18 évnél idősebb, akkor nagykorú. 

Ha jó a lift akkor beszállok különben a lépcsőn megyek fel.

Ha lusta vagyok akkor otthon maradok, különben elmegyek „sétálni” egy kicsit.

     • 1. Sajátos módon végzett tevékenység, általában lépések sorából álló cselekvés vagy működtetés, aminek meghatározott célja van, és ezt hatékonyan el tudja érni.

Példák: A technika világában szinte minden termék előállításánál egy sor eljárást alkalmaznak. A mérnök egy új eljárást fejlesztett ki a fémek megmunkálására.

     • 2. Hivatalos elintézési mód, amely különféle lefektetett szabályok vagy törvények szerint történik, és attól eltérni nem lehet.

Példák: Az útlevél igénylésnek is megvan a maga eljárása. Ha valamelyik hatóságnál el akarunk intézni egy ügyet, akkor alkalmazni kell az ottani eljárást. Az eljárás nem ismerete később bonyodalmakhoz vezethet.

     • 3. Különálló kódblokk egy programon belül. Lehetővé teszi, hogy a programozók különböző helyeken tudjanak kódblokkokat újra felhasználni. 

Példák: Ha van egy olyan kódrészlet, amelyet gyakran használsz, érdemes lehet eljárássá alakítani. Számos programnyelv rendelkezik beépített eljárásokkal.

     • 1. Megvalósult vagy elért cél.

Példák: Az új gépkocsitípus megtervezése és sorozatgyártásba állítása nagyszerű eredmény. A szorgalmas tanulás eredménye nem csak a kitűnő bizonyítvány, hanem a megszerzett tudás.

     • 2. Valaminek a következménye.

Példák: A beszélgetés eredménye két boldog ember volt. A folyó melletti gát elbontásának eredménye az elárasztott alsóváros lett.

     • 3. Matematika: Olyan adat, amit számtani művelet elvégzésével kapunk.

Példák: Az összeadás eredményéből még ki kell vonni egy számot. Az iskolai számtan dolgozatban fontos az eredmény pontossága.

     • 1. Egy kifejezésben található művelet elvégzése után kapott eredmény.

Példák: A k=a+b kifejezés értéke a=3 és b=5 esetén 8. A T értéke 9 cm2, ha 3 cm oldalú négyzetről van szó. A ‘Csak a fiúk jó programozók.’ állítás értéke hamis. Ha egy állítás igaz, akkor azt mondjuk, hogy az állítás logikai értéke igaz. Ha egy állítás hamis, akkor azt mondjuk, hogy az állítás logikai értéke hamis. Minden szám páros. Ez az állítás hamis, tehát az állítás logikai értéke hamis. Az 5 kisebb szám mint a 8. Ez az állítás igaz, tehát az állítás logikai értéke igaz. 

     • 2. Egy jel jelentése, ami egy meghatározott rendszerben, meghatározott környezetben érvényes, illetve használt.

Példák: Egy „O” alakú karikának más az értéke a betűk, mint a számjegyek között. Bizonyos betűk a római számként más és más értéket jelentenek.

     • 3. Szám, ami egy mennyiség nagyságát fejezi ki.

Példák: A fagypont alatti hőmérséklet negatív érték. A számok értéke a helyüktől függően változik.

     • 4. Egy dolog vagy személy jósága, hasznossága, fontossága, ami az élet különböző területein magasabb szintű működéshez, hatékonyabb módszerekhez, nagyobb haszonhoz, több alkotáshoz, örömhöz, sikerhez vezet, és amit mások elismerésre, viszonzásra méltónak tartanak. (Ez a fontosság lehet valós, de lehet képzelt is.)

Példák: A jó vezető értéke abban áll, hogy hatékonyan tudja vezetni a csoportját a nagyobb célok elérése irányába. Egy kapcsolat értékét a bizalom és az összetartozás érzése adja. A tévénézők néha olyan műsorokat is értéknek tekintenek, amik távol állnak a művészettől.

     • 1. Átvitt értelemben: Felhasználható segítség, amely egy cél eléréséhez hozzásegít, azt lehetségessé, könnyebbé vagy gyorsabbá teszi.

Példák: Az összefogás a hatékony fellépés eszköze. A tanulás a tudás megszerzésének eszköze. A szótár a szavak megértéséhez juttató eszköz.

     • 2. Alkalmas szerszám, amely lehetővé tesz egy tevékenységet, műveletet vagy munkavégzést, illetve megkönnyíti vagy meggyorsítja azt.

Példák: Az kisgyerek hamar megtanulja, hogy különféle eszközök segítségével jobban boldogul: például a kanállal ügyesebben tud enni, mint puszta kézzel. A szögeléshez jó eszköz a kalapács.

 • angol szó, magyar jelentése: hamis
     • Egy olyan tevékenység, amit meg kell csinálni.

Példák: A macskát lehozni a fa tetejéről nem volt egyszerű feladat. A háziasszony elvégzi a napi feladatokat: bevásárol, főz, mosogat, a család többi tagja pedig segít neki.

     • 1. Ránéz az adott személyre, tárgyra, jelenségre, dologra, és azt helyesen beazonosítja, megérti a szerepét.

Példák: A férfi a tömegben felismerte a régi osztálytársát. A nyomozó felismerte a betörőt az utcán.

     • 2. Azonosságát kideríti, annak rejtettsége ellenére is felfedezi, hogy ki vagy micsoda, és megfelelően beazonosítja.

Példák: Az orvos a vizsgálat után felismerte, hogy milyen betegséggel van dolga. A tanár felismerte a diákjában a tantárgy iránti érdeklődést.

     • 3. Gondolkodva ráeszmél, tudatára ébred egy számára eddig nem ismert vagy nem tudatosult összefüggésnek, igazságnak, megoldásnak, oknak, következménynek.

Példák: A férfi hirtelen felismerte a gondjai eredetét. A nehéz helyzetbe került fiú felismerte a barátság jelentőségét, amikor segítséget kapott.

     • 1. Rojtos szélű darab. Keskeny, tépett csík egy rostos vagy szövött anyagból, papírból.

Példák: A csatában foszlányok szakadtak le a zászlóból. A csalódott lány foszlányokra tépte a levelet.

     • 2. Átvitt értelemben: Kisebb rész, amely kiszakadt vagy leszakadt, levált egy nagyobb tömegből, darabból.

Példák: A viharfelhő utolsó foszlányai is eltűntek az égről. A köd kezdeti foszlányai egyre jobban összesűrűsödtek a völgyben.

     • 3. Átvitt értelemben: Elmosódottan hallott részlet; egy beszéd, állathang, zaj vagy zene halk része.

Példák: Az utcára kihallatszik a hegedűszó foszlánya, ahogy a szobában gyakorol a gyerek. A zárt ajtókon keresztül is hallatszik a benti beszélgetés néhány értelmes foszlánya.

  • Egy nagyobb feladat részé képező önálló kóddarab, újrafelhasználható programrész. Egy saját készítésű blokk, amely lefuttat egy utasítássorozatot.

A függvény használata felgyorsítja a munkát, mert nem  kell megismételni a programrész beírását.

 • Egy feladatra használt eszköz, amely azt vagy sokkal gyorsabban, hatékonyabban végzi el, mint az ember, vagy egyáltalán képes megvalósítani.

Az okos telefon is egy gép. A gépek megkönnyítik az emberek munkáját. Egy gépnek van használati utasítása.

A gép szó eredete: gép < ómagyar: gépely (vontató), < német: göpel (járgány) < gehen (jár, megy)

  • Számítógéppel készített kép; rajzoló- vagy festőprogrammal készített  egyedi kép, illetve ilyen háttér. A képernyőn megjelenő vizuális elemek a szövegeken kívül, például a képek, ikonok és szimbólumok.

A grafikát könnyen lehet nyomdai úton is sokszorosítani. A számítógépes játékokban nagy szerepe van a grafikának.

     • A használható növények közül a hasznavehetetlent kitépi, kiírtja.

Példák: A kertben gyomlál. Apu gyomlál, hogy még nagyobbra nőjön a paprika.

     • 1. Rendezett egész, amely bizonyos tárgykörbe tartozó tárgyak, dolgok határozott, rendszerint tudományos célra gyűjtött és megfelelő szempontok szerinti rendezett összessége.

 

Példák: A város központban kiállítják a híres szobor gyűjteményt. A milliomosnak szép gyűjteménye van festményekből.

     • 2. Sok rokon jellegű tárgy együtt.

Példák: A család bélyeggyűjteménye albumokban áll. A fiú futballista-aláírás gyűjteménye minden mérkőzésen bővül.

     • Megváltoztatott (adat, hatás, mű), amely az eredetitől eltérő (tárgy, alkotás), illetve ami nem igaz, nem a valódi (állítás, tett, eredmény).

Példák: A hamis képet a szakértő szem észreveszi. Egy hamis információ megtéveszti a döntéshozót. A nő a társasági összejövetelre hamis ékszert vesz fel, ami teljesen olyan, mint a széfben őrzött valódi gyémántokkal ékesített ékszer.

 

  • A számítógép látható, kézzelfogható fizikai részeinek összessége, pl. vezetékek, egér és képernyő.

A hardver az asztal alatt áll.  A nyomtató és billentyűzet is hardver.

A hibák megkeresése és elhárítása a számítógépes programokban.
A hibára azért használják a bug angol szót (magyarul bogár a jelentése) mert 1947-ben egy Grace Hooper nevű tengerész, aki a számítógép-tudomány egyik úttörője volt talált egy molylepkét a számítógépben.
A programozók általában kétféle hibával találkoznak. Az egyik a nyelvhelyességi hiba, mint például a betűhiba, vagy amikor lemarad egy pontosvessző. A másik típus a logikai hiba, amikor a kód nem működik helyesen.

     • A valóságnak, helyesnek megfelelő (tett, dolog), illetve olyan, ami működik, ami helyes.

Példák: Az igaz tanúskodás erkölcsi kötelesség. Az igaz törvényt nem kell erőszakkal betartatni. Az igaz embernek lehetősége van a boldogságra.

 

     • Jelkép, amely információt vagy utasítást közöl általában végletesen egyszerűsített, képszerű formában.

Példák: Az ikon jelzi, hogy új fejezet kezdődik. Az ikonok segítenek eligazodni a program használatában.

  • 1. Utánoz, amikor egy személy viselkedését, szokásait, beszédét, külső megjelenését, stílusát példaként követi, és hozzá hasonlóként igyekszik feltűnni.

A színész egy részeg embert imitál a színpadon. A parodista egy ismert személyiséget imitál az előadásában..

 • 2. Látszatot kelt, úgy tesz mintha csinálná, de mégse teszi.

A munkások közül néhányan csak imitálják a munkát. A gyerek csak imitálja a tanulást, mert közben valójában játszik. A színészek imitálják a csókot a színpadon.

 

   • 1. Felhasználható adat. Használati értékkel rendelkező adat, módszer leírása, ami egy személynek, közösségnek felhasználási értéket, hasznot jelent.

Példák: Köszönöm az információt, most már el tudok jutni a keresett utcába. Most készülök Magyarországra utazni, minden olyan információ érdekel, ami ezzel az országgal kapcsolatos. Az információs táblák fontosak a gyors eligazodás miatt. A vasútállomáson a bemondó által közölt információ segített megtudni, hogy hányadik vágányról indul a vonat. 

   • 2. Bármilyen közlés, tekintet nélkül a forrására vagy a tartalmára.

Példák: A TV-híradó tele van információval. A rádió naponta új információkkal lát el bennünket. Ritkán tudunk ezzel a sok információval mit kezdeni. Egy hirdetési újság rengeteg információt tartalmaz.

   • 3. Szükséges felvilágosítás; egy személyre vagy ügyre vonatkozó tájékoztatás.

Példák: A tanárnőtől kapott információ szerint a dolgozatokat a hónap végéig kell beadni. Az iskola igazgatója szeretne tudni néhány információt a tanulókról, ezért kitöltet velük egy kérdéssort. A szülőktől szerzett információk szerint a gyerekeknek nehéz az iskolatáskájuk.

1. a néző részvételét is megkövetelő

2. kétirányú párbeszéden (oda-vissza kommunikáción) alapuló

 

  • Játékcélú számítógép; egy videojáték központi része. Ezen fut a játékprogram, ehhez csatlakozik a kezelő egység, és ez adja ki a képernyőn megjeleníthető videojelet és a hangokat.

A gyerek egész nap konzollal játszik. A konzoloknak egyre nagyobb a teljesítményük, és egyre mozgalmasabb, gyorsabb játékok futnak rajtuk.

     • Látható jel; bármilyen betű, ábra vagy jel, amit egy képernyőn írásban vagy nyomtatásban megjelenítenek; betű, írás- vagy egyéb jel.

Példák: A számok és betűk is a karakterek közé számítanak. A billentyűzet egy gombjának lenyomása egy karaktert jelenít meg a képernyőn. A szóköz is egy karakter.

     • Teljes zűrzavar, felfordulás, összevisszaság; a rend hiány.

Példák: Az osztályban uralkodó káosznak a tanár belépése vet véget. A munkát megakadályozza a szervezetlen káosz.

     • 1. Számokból, betűkből és utasításokból álló összefüggés.

Példák: g= az osztály tanulóinak száma, g/2=az osztály tanulóinak fele; 2+2=4; T=a*b; q=olló, f=elektromos hajnyíró, g=fésű q+f+g=fodrász felszerelés; h=süt a nap, q=az emberek napoznak, h és q=igaz

     • 2. Mondanivaló közlése szavakkal, mozdulatokkal, tettekkel vagy képekkel, művészi eszközökkel.

Példák: A nézők tetszésének kifejezése műsor végén tapssal történik. Egy kisgyerek gondolatainak kifejezése egyre érthetőbb lesz, ahogy megtanul beszélni. A csecsemők testi vagy lelki állapotuk kifejezésére ötféle sírást használnak. Az író a vihar kifejezésére megszemélyesítést használ.

  • Olyan számpár, amelyek pontosan megadja egy pont helyzetét, vízszintesen (x) és függőlegesen (y).

A zöld pont helye: (2,3) x=2, y=3 , a piros pont helye: (-3,1) x=-3, y=1, a lila pont helye: (0,0) x=0, y=0, a kék pont helye: (-1.5,-2.5) x=-1.5, y=-2,5 

   • 1. Jelképek rendszere, amivel egy normál beszédet átformálnak, hogy titkosítva, rövid formában, vagy elektronikus eszközökkel is továbbítani lehessen.

Példa: A kódot csak a címzett ismeri, ezért csak ő tudja majd elolvasni az üzenetemet. Annak a sornak a kódja ahol a raktárban az asztalok találhatóak 27A. Az emberi nyelvet kódokká kellett alakítani, hogy a számítógép is képes legyen dolgozni vele. A kód szó helyett szokták a program szót is használni.

   • 2. titkos jelkombináció; számok, betűk és jelek mások által ismeretlen kombinációja, amelyet jelszóként használnak számítógépek vagy más lezárt eszközök használata előtt.

Példa: A táska zárjának kódja csak három szám: 539.A telefon vagy a számítógép bekapcsolásához is kell néha kód.

     • 1. Nagy képzelőerővel rendelkező (személy), aki képes új ötletekkel előállni egy probléma megoldása során, aki nagy teremtőképességgel rendelkezik, és képes új dolgokat létrehozni.

Példák: A kreatív feltaláló egy új találmányt jelent be a hivatalnak. A kreatív mérnök egy új műszaki megoldással áll elő. Egy kreatív művész új kifejezésmódokat talál.

     • 2. Nagy képzelőerőre valló (észjárás, ötlet, elgondolás, terv), amely a képzelet és találékonyság segítségével új elgondolásokat és dolgokat hoz létre.

Példák: Az új munkatárs kreatív ötletei nagyon jól jöttek az új reklámkampány megtervezésekor. A művész kreatív elgondolása az új stílusáról sok kritikust is meglepett.

     • 3. Előremutató, problémákat megoldó (személy, közösség), gyors észjárású.

Példák: A kreatív emberek sikeresebbek, mint mások. Egy kreatív csapat képes felelősséget vállalni a céljaiért.

     • 4. Előremutató (ötlet, hozzáállás, gondolkodásmód, terv), amely egy problémákat megoldó személytől származik, és a korábbinál hatékonyabb módszerrel old meg egy feladatot, problémát.

Példák: A kreatív hozzáállás nagyon hasznos egy munkakör betöltésekor. A kreatív marketingterv nagy tetszést arat a vezetőség körében.

     • Egyéni alkotóképesség, teremtőképesség, amikor egy személy a saját képzelőerejét felhasználva új ötletekkel áll elő egy probléma megoldása során, vagy új dolgot hoz létre.

Példák: A kreativitás egy művészeti ág művelésével fejleszthető. A gyerekekben általában nagy a kreativitás, ami játék közben is megnyilvánul.

  • Mutató a számítógépen, amely az éppen folyó beírás pontos helyét jelzi. 

Ha villog a kurzor akkor könnyen meglátod, hogy hol fog megjelenni a betű.

 

     • 1. Átvitt értelemben: Sorba rendezett személyek, tárgyak, karakterek vonala.

Példák: A katonák láncban haladnak a csatatér felé. Az ágyúkat láncban helyezi el a hadvezér. A karakterek láncban vannak megírva, karakterláncokat alkotnak. 

     • 2. Egymásba kapcsolt elemek sora.

Példák: A harapós kutya nyakán egy lánc van. A kerékpárt egy lánccal kötik ki, hogy el ne lopják. Az emberek eleven láncot alkotnak tiltakozásul.

  • 1. Emlékeztető felsorolás; egy szempont szerint összetartozó személyek, tárgyak, dolgok sorrendbe állított jegyzéke.

A munkás egy listát készít az elvégzendő munkákról. A háziasszony listát ír a bevásárolandó élelmiszerekről. A férj listát állít össze a könyvszekrényben levő könyveiről.

 • 2. Összeállított nyilvántartás; áttekintés, megtalálhatóság kedvéért meghatározott rendben készített írásos összeállítás; jegyzék.

A választók listájába ma már fel kell iratkoznia az állampolgároknak. A házmesternek megvan a lakók listája.

     • 1. Felismert összefüggés, törvényszerűség a világ létező jelenségei, változásai és részei között; a dolgok, események, jelenségek, változások között megtapasztalható, gondolkodással elemezhető kapcsolat.

Példák: A helyzet logikájából következik, hogy merre kell a megoldást keresni. Egyértelmű logika az ha esik az eső akkor sáros a föld. Ha Anna testvére Balázsnak, akkor a logika szerint Balázs is testvére Annának. Ha a kígyó hossza a fejétől a farkáig 5 méter, akkor a logika alapján a farkától a fejéig is 5 méter. 

     • 2. Az ésszerű gondolkodás, illetve a képesség erre. Ez az ember természetes képessége, amely az okok és következmények, hatások felismerésén és megkülönböztetésén alapul.

Példák: A logika fejlettsége függ a gondolkodás azonosító és megkülönböztető képességétől. Egy olyan ember, aki összemossa a dolgokat egymással, a logikát is nélkülözi. A logika segíti az embert az okos döntések meghozásában. A döntésemet a logika alapján hoztam.

     • 1. Az összefüggések felismerésével kapcsolatos (elv, szabály, dolog), amely segít a dolgok, események, jelenségek, változások elemzésében.

Példák: Egy logikai következtetés akkor helyes, ha ésszerű okot talál. Az érvényes logikai elvek szerint egy adatnak önmagában nincs jelentősége, a fontosságának megbecsléséhez kell egy vele logikai kapcsolatban levő másik adat is. Egy kérdésre adott logikai válasz igaz vagy hamis lehet.

     • 2. Az ésszerű gondolkodással kapcsolatos (elv, szabály, dolog), amely az okokra és következményekre, azonosságokra és különbségekre és az ésszerű következtetés képességére vonatkozik.

Példák: A logikai szabályok szerint az elhangzott érvelés hibás. A félrevezető magyarázatba logikai hiba csúszik. Logikai tény, ha nincs áram nem működnek az elektronikus gépek. Logikai játékok sok fejtörést okoznak a tanulóknak.

     • Egy logikai kifejezésnek csak két értéke lehet: igaz vagy hamis. A számítógépek több helyen használnak logikai kifejezéseket: az alapján hoznak döntéseket, hogy valami igaz-e vagy hamis. 

A logikában az állításokból az és, nem és a vagy kötőszókkal összekapcsolva hozunk létre kifejezéseket.

NEM: Ha a nem szócskát kitesszük valami elé az az ellenkezőjére változik.

Példa: Nem vagyok kertész.

ÉS: Ha két dolgot az és szócskával kapcsolunk össze, az állítás csak akkor lesz igaz, ha mindkét dolog igaz.

Példa: Van rajtam ing és nadrág. (Abban az esetben igaz, ha egyszerre van rajtam ing is és nadrág is. Ha csak ing van rajtam nadrág nincs akkor hamis az állítás. Ha csak nadrág van rajtam de ing nincs, akkor is hamis az állítás. Ha nincs rajtam se ing se nadrág, akkor is hamis az állítás) 

VAGY: Ha két dolgot a vagy szócskával kapcsolunk össze, akkor az állítás igaz lesz, ha bármelyik része igaz.

Példa: Van nálam gyufa vagy öngyújtó.(Ha csak gyufa van nálam öngyújtó nincs az állítás igaz. Ha csak öngyújtó van nálam gyufa nincs az állítás igaz. Ha van nálam gyufa és öngyújtó is az állítás akkor is igaz. Ha nincs nálam se gyufa se öngyújtó, akkor az állítás hamis.)

     • megértik egymást.

Példa: Julcsi megérkezett a játszótérre és hamar megtalálta a közös hangot Sárával, vidáman játszottak együtt.

  • Választási lehetőségek listája egy számítógépes programban, amellyel különféle műveletek közül választhat a program felhasználója, működtetője.

A program menüje a képernyő tetejéről nyílik le. A menüből az egér gombjaival lehet választani.

     • 1.a Egy csoportból elkülöníthető rész vagy darab, amelyből látszik, hogy az egész vagy a többi milyen

Példák: A tapétaminták széles választékából lehet vásárolni az üzletben. A kereskedőtől a nagyobb tétel megrendelése előtt a vásárló mintát kért.

     • 1.b kis mennyiség vagy darab, amely felhasználható egy vizsgálathoz.

Példák: Amikor görögdinnyét veszünk, a lékeléskor minta kerül a késhegyre, és azt kóstoljuk meg, hogy elég édes-e a gyümölcs. A szakemberek a talajból mintát vesznek, hogy lássák, nem szennyezett-e.

     • 2. Ismétlődő formák és színek elrendezése; ismétlődő díszítés.

Példák: A lánynak tetszik az új ruha mintája, ezért veszi meg. A tapétaminta ismétlődik a falon.

     • Hasonlóságok és minták megtalálása annak érdekében, hogy bonyolult problémákat hatékonyabban lehessen megoldani. Ahhoz, hogy megtaláljuk ezeket a mintákat olyan dolgokat kell keresnünk, amelyek minden problémában azonosak (vagy nagyon hasonlóak).

Példák: Egy étlap összeállításánál a mintafelismerés során megfigyeltem melyek azok az ételek és italok, amik minden ember étkezésében általában azonosak. A nyári tábor szervezése során mintafelismerést végeztem és kiderült, hogy a legtöbben vízparton szeretnek lenni a nyári szünet alatt. 

     • Megvalósítási forma; ahogyan egy kívánatos célt megvalósítunk, vagy egy rendszert, berendezést, szervezetet működtetünk, vagy ahogyan viselkedünk egy helyzetben.

Példák: A villamos autónak a működési módja már sokkal környezetbarátabb, mint az előbbi típusoké volt. Az a mód, ahogy ma viselkedtél, sokakat megbotránkoztatott. Ilyen módon nem tudsz nálam célt elérni, egyszerűen ne parancsolgass nekem.

     • 1. Szándék szerinti megváltoztatás; egy alkotás, terv, tárgy, törvény, dolog kisebb-nagyobb mértékű átalakítása.

Példák: A korábbi vázlatmódosítása még mindig nem tetszik a művésznek. Az építészmérnök a ház tervén elvégzi a szükséges módosításokat a megrendelő igényei szerint. Az ülésrenden módosítani kellett mert nem jött meg mindenki.

     • 2. Új változat, amely egy szándék szerint elvégzett megváltoztatás eredménye.

Példa: A terv két változatának összehasonlítása jól mutatja, melyik a módosítás. A mérnök módosította a tervrajzot mert elfogyott az alapanyag. A pilóta módosította az útvonalat mert megsérült a hajtómű. 

     • 3. Az új változat terve, amely még elfogadásra vár.

Példa: A mérnöknek egy módosítás jut eszébe, amellyel még hatékonyabbá teheti a tervezés alatt álló gépet, de ezt még megvitatja a kollégáival is.

  • Mesterséges égitest, műszerekkel felszerelt berendezés, amely egy bolygó körül kering. Általában kutatási, távközlési vagy helymeghatározási feladatot lát el.

A műholdak a működésükhöz szükséges energiát általában a Napból nyerik, napelemek segítségével. Ha egy műhold már kiöregszik, akkor úgy irányítják, hogy a légkörben elégjen. A tévéadást egy műhold közvetíti a föld távoli területére.

     • 1. Tervszerű lépés egy cél irányában; egymással összefüggő, tervszerűen végrehajtott tettek sorozata vagy ennek egy lépése.

Példák: A megoldáshoz néhány egyszerű műveletet kell végrehajtani. Ha jól ismert a cél, akkor nem nehéz felismerni azt, hogy egy művelet előrevisz-e vagy sem. A kenyérsütés művelete ma már otthon is elvégezhető. 

     • 2. Meghatározott eljárás egy tevékenységben; egy nagyobb folyamat részét alkotó lépés.

Példák: A mérnök feladata a gyártási műveletek összehangolása. A kísérlet elvégzése több egymás után megtett műveletből áll.

     • 3. Olyan cselekvés amelynek segítségével a megadott adatokból és a közöttük levő összefüggésekből további adatokat lehet megkapni.

Példák: Négy fő művelet van: összeadás, kivonás, szorzás és osztás. A műveletek elvégzését már az első osztályban elkezdjük megtanulni. Ha két állítást az és kötőszóval összekapcsolunk, akkor egy ÉS nevű logikai műveletet kapunk. ‘A 2 páros szám.’ ÉS ‘A 2 negatív szám.’ logikai művelet hamis, mert a második állítás hamis.

  • 1. Matematika: Műveleti eredmény; az a szám, amely önmagával megszorozva a megadott mennyiséget eredményezi

A 25 négyzetgyöke 5, mert 5×5=25. A négyzetre emelés műveletének a fordítottja a négyzetgyök.

  • 2. Matematika: Műveleti jel, amely ennek (1) a műveletnek az elvégzését írja elő.

A tanár négyzetgyököt ír fel a táblára. A matematikai kifejezés a négyzetgyök alá kerül.

  • a számítógépeknek az az alapprogramja, mely közvetlenül kezeli a hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak (például szövegszerkesztők, játékok stb.).

     • 1. Egy kisebb helyre irányít; meghatározott helyre, időpontra gyűjt össze különféle részeket.

Példák: A favágó az utolsó csapás helyére összpontosított. A futó az erejét a verseny utolsó szakaszára összpontosítja. A kenyérre összpontosított a péklapát végén. 

     • 2. Átvitt értelemben: Egyetlen célra irányít figyelmet, lelki megnyilvánulást.

Példák: Az autóvezető a forgalomra összpontosítja figyelmét. A vezető a szándékát az elérendő célra összpontosítja.

   • 1. Összetett feladat, amely megoldásra vár; bonyolult kérdés vagy rejtély, amit nehéz megoldani.

Példák: A tervezési probléma megoldásában segít a számítógép. Az események összehangolása nem kis probléma a szervezők számára. A munka során több problémával is találkoztam de mindet sikerült megoldanom. A probléma megoldása jó érzéssel töltött el. A matekfeladat megoldása során problémát okozott, hogy nem ismertem a képletet. 

   • 2. Összeütköző erők okozta helyzet; zavaros körülmények összessége.

Példák: Az országok vezetői a problémákat néha katonai eszközökkel próbálják lezárni. A túszokkal kapcsolatos problémát tárgyalással oldották meg. Problémát okozott, hogy mindenki mást mondott az osztályban, hogy mikor lenne jó számára a kirándulás. Problémát okozott a vendégek között, hogy mindenkinek más a kedvenc étele. 

   • 3. Bonyolult helyzet, ami megoldhatatlannak tűnik a háttérből rosszindulatúan elénk gördített akadályok miatt.

Példák: Problémát okozott számomra, hogy valaki leengedte a kerékpárom kerekét. Sok problémát okozott Zsoltnak, hogy Kati hazugságokat pletykált róla a háta mögött. A találmány engedélyezése során a versenytárs mesterkedése okozott problémát. Az összeházasodásunk egy sor problémába ütközött, amíg ki nem derült, hogy az anyós ellenzi.

 

   • 4. Fejtörést okozó gond.

 

Példák: Egy bizonytalan ember hajlamos arra, hogy mindenből problémát csináljon. Az idős asszony minden hónapban ugyanazzal a problémával küzd: hogyan fizeti ki a sárga csekkeket a kevés nyugdíjából.

   • 1.a A program a számítógép számára érthető nyelven írt utasítások sorozata. Az utasításoknak nagyon pontosnak kell lenniük, különben a számítógép hibázni fog. A programokkal gyakran adatokat dolgozunk fel, hogy megkapjuk az eredményt.

A program megvalósított működés, amely egy számítógépen működő önálló feladatot ellátó utasítások sorozatából áll, és meghatározza, hogy a számítógép vagy más önműködő elektronikai eszköz milyen lépéseket és döntéseket hajtson végre.

Példák: A mai mobiltelefonokban is fut program. Egy számítógépen párhuzamosan sok program működik egymás mellett. A mai programok nagyon bonyolult feladatok elvégzésére képesek. Amikor egy számítógépen írunk egy szöveget, akkor a szövegszerkesztőnek nevezett programot használjuk. A számítógép helyes működéséhez jól megírt programokra van szükség. A számítógép miközben működik programokat használ.

   • 1.b Elvégzendő lépések sorozata, amelyet vagy egy személy, közösség, vagy egy elektronikus berendezés végez el. 

Példák: A lakótelepen a lakók egy takarítási programot hajtanak végre minden tavasszal. A program arról gondoskodik, hogy mire beköszönt a jó idő, rendezett legyen az utca és a közeli játszótér. A számítógépen futó játékok mindegyike egy-egy bonyolult program. A számítógépes programokat emberek csapata készíti el. 

   • 2. Cselekvési terv; előre eltervezett tevékenységek kigondolt vagy leírt listája.

Példák: A család hétvégi programjai közt szerepel egy kirándulás is. A szombat esti randevú belefér a lány hétvégi programjába.

   • 3. Célkitűzések sorozata, amit egy személy, közösség, szervezet meg akar valósítani.

Példák: A tanulók programját az osztályfőnök fogadja el. A múzeum programjában benne van a régi könyvek megjavítása is. A sportoló kidolgozza a saját edzésprogramját.

   • 4. Kialakított műsor, amely egy rendezvényen előadott, vagy műsorszolgáltató szervezet (televízió, rádió) által közvetített műsorszámokat tartalmazza.

Példák: A televízió programot csatornánként ismerteti az újság. A rendezvény programjában versek és énekek szerepelnek. A mai táncos összejövetel nagyon jó programnak ígérkezik.

   • 5. Kiadvány, amely az előadott vagy közvetített számokat tartalmazza.

Példák: A hangversenyre érkező minden néző kap programot. Az újságosnál lehet kapni rádió és televízió programot.

     • 1. Számítógépes programot ír.

Példák: Ha valaki szeretne programozni, jó ha előtte jól begyakorolja a billentyűk helyét. Aki programoz, az adatok sorát írja a számítógépbe. 

     • 2. Szükséges teendőket előre felsorol, összeír.

Példák: Apu minden kirándulás előtt programoz. Aki jól programoz azt nem érik meglepetések.

     • Az a tevékenység melynek során számítógépes programot készítünk, egy utasításokat leíró, a számítógép által ismert nyelv segítségével.

Példák: A programozás során a programozó egymás után a gépbe írja az utasításokat. A programozás eredménye egy program. A programozást kódolásként is szokták nevezni.

A programozási nyelvek a természetes nyelvektől eltérő módon kötöttebb, szigorú szabályokra épülő nyelvek, amelyeket speciális célra terveztek.
A programozási nyelvekkel az ember képes gépek (főként számítógépek) felé kommunikálni utasításait. A számítógépek az esetek nagy többségében nem közvetlenül értelmezik a programnyelven megfogalmazott utasításokat, hanem egy értelmező vagy fordítóprogram segítségével gépi kódra fordítják azt, majd az így kapott eredményt képesek közvetlenül végrehajtani. 

 

Az értelmező (vagy más néven interpreter, magyarul tolmács) valamely kifejezés- vagy utasítás(sor) értelmezésére, és annak végrehajtására képes program. 

 

Az értelmező a forráskódban (Az informatikában forráskódon (angolul: source code) egy olyan szöveg értendő, ami egy leíró nyelv jelöléseinek, vagy egyprogramozási nyelv definícióinak és/vagy utasításainak sorozatát tartalmazza. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen szövegek létrehozásának a célja az, hogy forrásai legyenek egy fordítóprogramnak, vagy interpreternek és végül megjelenjen valamilyen dokumentum, vagy létrejöjjön egy szoftver. foglalt utasításokat azonnal végrehajtja. 

Az értelmező egy program, ami egy virtuális gépet (A virtuális számítógép fizikailag nem létezik: egy olyan számítógépes program, ami egy létező fizikai számítógépet, vagy egy fizikailag nem felépített számítógép működését szimulálja. Ez valójában egy “teljes számítógép egy másik számítógépen belül”.  felhasználva az alap utasítások sorozatát egy programozási nyelvnek gépi nyelvként értelmezve futtatja le. Felfoghatjuk úgy is, hogy az értelmező egy könyvtár, amely az adott nyelv utasításkészletét tartalmazza gépi nyelvként. Az interpreter beolvassa a program utasításait, analizálja, majd bemutatja azokat egy virtuális gépen, úgy, hogy meghívja az utasításnak megfelelő parancsot a könyvtárból. 

 

A bit az információ, ugyanakkor az információt hordozó közlemény hosszának is egyik alapegysége. Jele: b (kis b betű). Lehetséges értékei: 0 (hamis) vagy 1 (igaz). Ebben a második jelentésben a bit valójában az adatmennyiség egysége.

Az elnevezéssel a számítógépek, a távközlés, az informatika tudományaiban találkozhatunk; a digitális technikában az adatmennyiség legkisebb egysége.

A név a binary digit (bináris számjegy) kifejezésből származik.

 

Például: egy eldöntendő kérdésre adott válasz információtartalma 1 bit – feltéve, hogy mindkét válasz egyformán valószínű. 

 

A kettes számrendszer vagy bináris számrendszer olyan helyiérték-jelölő számrendszer, ami két számjeggyel ábrázolja a számokat, az arab számírásban a 0-s és az 1-es jegyekkel. Mivel digitális áramkörökben a számrendszerek közül a kettest a legegyszerűbb megvalósítani, a modern számítógépekben és gyakorlatilag bármely olyan elektronikus eszközben, amely valamilyen számításokat végez, szinte kivétel nélkül ezt használják. 

 

A tízes számrendszerhez hasonlóan a kettes számrendszerben is elvégezhetők a szokásos alapműveletek. Az ehhez szükséges algoritmusok egyszerűbbek, és hatékonyan valósíthatók meg logikai áramkörökkel. 

 

Az aritmetikai áramkörök alapeleme a félösszeadó, mert a legegyszerűbb felépítésű, és több áramkör megfelelő összekapcsolásával más aritmetikai művelet is elvégezhető. Félösszeadó áramkörnek nevezzük azt a kapcsolást, amely két bináris számot tud összeadni. A bináris összeadás ugyanis két egybites szám összeadására vezethető vissza.
Két egybites szám összeadását a következő módon tudjuk elvégezni:

     • 1. Ételkészítési leírás. Leírt utasítások sora arról, hogyan kell egy ételt vagy italt elkészíteni. Tartalmazza az egyes hozzávalókat a szükséges mennyiségekkel, és az elkészítés lépéseit.

Példák: A háziasszony féltett kincse a házi receptek gyűjteménye. A nőknek készült újság gyakran közöl recepteket.

     • 2. Hivatalos cédula, amire az orvos a betegének felírja a meghatározott gyógymódhoz szükséges gyógyszert és adagolást. 

Példák: Vannak olyan gyógyszerek, amelyek megvásárlásához nem kell recept. Az orvos lepecsételi a kiállított receptet, ami csak így érvényes. 

     • 3. Átvitt értelemben: Követendő tanács vagy eljárás, amely egy jellemző élethelyzetben vagy bizonyos körülmények között ismételten sikerrel alkalmazható. Rendszeres hasznos magatartás; bevált eljárásmód.

Példák: A vállalkozó a saját tapasztalata alapján alakította ki a siker receptjét, amit átadhat a fiának. Sokan keresik a boldogságreceptjét.

   • Minden a helyén és használatban van. A dolgok a helyükön vannak, jól működnek, és van valami céljuk.

Példák: Zoli szobájában rend van mert jönnek látogatóba. Ha az asztalodon rend van könnyebben megtalálod a dolgaidat. A könyvespolcon azért vannak abc rendben a könyvek, hogy gyorsan megtaláld őket. Egy ügyes autószerelő rendet tart a szerszámai közt.

   • Hozzá hasonlók közé illeszt egységes szempontok alapján. Összetartozó hasonló dolgok részévé tesz.

Példák: Az ékszerész rendszerezi az ékszereket a kirakatban. A kisgyerek rendszerezi a játékait a szobájában. A könyvtáros a szerzők szerint rendszerezi a könyveket egy-egy polcra. A számítógépen rendszerezve érdemes tárolni az adatainkat.

     • Az a folyamat, amely során a problémákat kisebb részekre bontjuk. Alkotóelemeire bonthatsz egy ételt, egy muffint vagy akár egy játék szintjeit. A programozók gyakran bontják kisebb blokkokra a kódokat. Így egyszerűbb megérteni és karbantartani őket. 
     • 1. Nagyobb működési egység; egy nagy termelő vagy szolgáltató szervezet egy része, amely önálló tevékenységet végez.

Példák: E hónapban az üzletkötő részleg teljesített a legjobban. Az árut egy másik részlegben találtam meg.

     • 2. Működési egység épületei, területe, saját helye.

Példák: Az anyagot tévedésből a másik részleg elé tették le. Nyáron átfestették az egész részleget.

     • 3. Működési egység személyzete; az összes alkalmazott vagy dolgozó egy szervezet kisebb részében.

Példák: Az egész részleg szabadságon lesz karácsony után. A részleg dicséretet kapott a munkájáért.

    • 1. Az apróbb részletekre is kiterjedő (közlés, megnyilatkozás).

Példák: Az újságcikkben részletes beszámoló olvasható a hétvégi programokról. A tanulók munkáját a tanárok által készített részletes ábra segíti.

    • 2. A szükséges gondossággal végzett, kellően alapos és módszeres (tevékenység, teljesítés).

Példák: A diák a tananyag részletes tanulmányozásával készül fel a vizsgára. A csoport a kérdés részletes megvitatása után hozta meg a döntést.

     • Egymást követő elrendezés; egymás mellett vagy mögött elhelyezett tárgyak, épületek rendje.

Példák: Az utcában két sor ház áll egymással szemben. A polcon a könyvek nagyság szerint vannak sorba rakva. A tepsiben a pogácsák sorban vannak. A gyümölcsfák sorban vannak ültetve. Tornaóra elején a tanulók tornasorban állnak.

     • 1. számos hasonló, egymás után következő dolog vagy esemény; dolgok összefüggő láncolata, amelyek egy bizonyos rend alapján kapcsolódnak egymáshoz

Példák: hazugságsorozat, események sorozata, Az 1, 2, 3, 4, 5 az egy sorozat számokból.

     • 2. hosszú történet, amelyet több részre osztanak, és egyszerre csak egy részt mutatnak be újságban, moziban vagy színházban; folytatásos regény/képregény/film.

Példa: televíziós sorozat

   • 1. Viselkedést megszabó rend, amely szokásokban élő vagy írásban rögzített alapelv. Ez megszabja, meghatározza az ember magatartását, viselkedését, társasági eljárásának módját.

Példák: Az udvariassági szabályok betartása fontos a szülőkkel és nagyszülőkkel szemben is. A szabályokat már gyerekkorunkban megtanuljuk. A szabályok betartását joggal várjuk el egymástól.

   • 2. Rendet meghatározó utasítás, amely egy gyakorlati tevékenység, cselekvési mód menetét határozza meg.

Példák: A közlekedési szabályok segítenek abban, hogy ne legyenek balesetek. A matekban nagyon sok szabály van. A szabályok pontos betartása egyszerűsíti a foci csapat működését. Ha nem tartjuk be a szabályokat zűrzavar lesz a vége.

   • 3. Tapasztalati törvényszerűség, amely sok hasonló eset alapján a természet rendjéből, tapasztalati tényekből levont rendszerező elv, vagy egy tevékenység számára irányító erejű megállapítás; általános elméleti vagy gyakorlati tudományos igazság.

Példák: A fizikai képletek szabályokat fejeznek ki. Az egyik számtani szabály meghatározza a művelet sorrendjét abban az esetben, ha nem használunk zárójelet.

    • az elfogadott szabályokat vagy szokásokat pontosan követő

Példák: A kézilabda szabályszerű játszását a játékvezető felügyeli. A villamos szabályszerűen 5 percenként indul. Ha a munkások szabályszerűen dolgoznak nem lesz baleset.

   • 1. az a módszer, amellyel számokat összeadhatunk, kivonhatunk, szorozhatunk stb.; számolás.

Példák: A számítás szerint az eredmény 49. Kiszámítottam, hogy még 360 Ft pénzem van. Sok számítást végeztek a tanulók mire meglett a jó eredmény. Könnyebb írásban kiszámítani egy összeadás eredményét, mint fejbe. A számítás több órát vett igénybe. 

   • 2. az az eredmény, amit akkor kapunk, amikor számok segítségével kitaláljuk, hogy valami milyen sok. 

Példák: Józsi bácsi számításai szerint két napra elegendő a takarmány a teheneknek. A számítások szerint holnapra készülünk el. Az autóversenyző jól számolta ki az üzemanyag fogyását, ezért elért a benzinkútig.

   • Egy olyan gép, amely utasításokat követve végrehajt dolgokat.

Példák: A mikró is egy számítógép. A számítógép nagyon gyorsan végzi az utasításokat. A számítógépek segítene bizonyos dolgokat elvégezni az embereknek.

Amikor úgy közelítünk egy problémához, hogy azt a számítógép számára is megoldhatóvá tesszük. A számítógépes gondolkodás az ember feladata, nem pedig a gépeké. Kell hozzá logikai gondolkodás, mintafelismerési képesség, algoritmusokban való gondolkodás, valamint a problémák részekre bontása és absztrakciója.

   • 1. Elhatározás egy cél elérésére anélkül, hogy bármennyire is visszafognánk magunkat annak elérésétől. Kijelölt iránnyal rendelkezik, nélküle nincs tett. Az akarat megnyilvánulása, ami képes a fizikai világ és mások más irányú akarata teremtette akadályokon áthatolni, felhasználva a szellemi energiát, érzelmeket és fizikai erőt.

Példák: Szándék nélkül nem történik semmi. A tétlenség oka a szándék hiánya és saját szándékunk visszafogása. Az etikus viselkedés ismérve a problémamegoldó szándék megvalósulása.

   • 2. Bizonyosság az eredményességben; annak szintje, hogy a személy mennyire határozta el, mennyire gondolja komolyan, amit el akar érni, létre akar hozni. A személy kompetenciájába, okozó- vagy teremtőképességébe vetett hitének megnyilvánulása, ami az erőtlen reménytől, vágytól az eltökélt, biztos tudásig terjedhet.

Példák: A feleség csak csekély szándékkal kért férjétől egy szép, új ruhát, ezért nem is kapta meg. Ahogy jöttek a nehézségek, úgy fokozta szándékát a későbbi bajnok.

     • 1. Egy fogalmat megjelenítő alak, tárgy, jel vagy jelsorozat. Ez lehet egy tárgy, növény, állat rajza vagy képe, amit egy fogalom megjelenítésére használunk. Erre ránézve a mögötte álló fogalomra gondolunk. Ez a kapcsolat a hagyomány vagy hasonlatosság alapján jön létre, és az adott kultúra része.

Példák: A „fehér galamb csőrében az olajággal” a „béke” szimbóluma. A „szív” vagy a „vörös rózsa” a „szerelem” szimbóluma. Az „oroszlán” lehet a „siker, a hatalom” szimbóluma.

A szimbólumokról az iskolában tanuljuk meg, hogy melyik mit jelent. A különféle pártoknak megvannak a maguk szimbólumai. Szinte minden nagyobb közösség választ magának szimbólumot. Egy-egy város szimbóluma a címere vagy legnagyobb épülete.

     • 2. Jel vagy jelcsoport; olyan írott vagy nyomtatott, képszerű ábra, rajzolat vagy betű, illetve betűcsoport, amely önmagában egyezményesen jelöl egy tárgyat, eljárást, gondolatot, fogalmat. Éppen úgy, mint a szónak, ennek is önálló, teljes jelentése van.

Néhány szimbólum: — &, =, +, %, © /

Példa: A térképen használt egyezményes jelek egyben szimbólumok is. 

  • Számítógép programja, amely egy számítógépen működő önálló feladatot ellátó utasítások sorozatából áll és minden adata. Ez meghatározza, hogy a számítógép milyen lépéseket és döntéseket hajtson végre.

A mai mobiltelefonokban is fut szoftver. Egy számítógépen sok szoftver működik egymás mellett. Amikor egy számítógépen írunk egy szöveget, akkor a szövegszerkesztőnek nevezett szoftvert használjuk.

     • 1. A változó olyan hely, ahol a program adatokat tárol, például egy számot vagy egy karakterláncot. Egy játékban például változók tárolnak olyan információkat, mint a pontszám, a hátralévő idő vagy a felhasználó neve.

Példák: A számítógépben az adatokat változókban tároljuk. A változókban tárolt adatok segítségével hoz döntéseket. A változóknak egyik típusa a karakterlánc. 

     • 2. az, ami változtatható, vagy ami változik.

Példa: Túl sok változó van a kísérletben ahhoz, hogy megjósoljuk az eredményt. Az elfogyasztott étel mennyisége változó a csapat létszáma szerint. A hőmérséklet értéke változó a különféle évszakokban.

     • 3. (matematikában) olyan mennyiség, amely különböző mennyiségeket képvisel, azaz változtatható az értéke.

Példák: A 3X+4 kifejezésben az x a változó mert bármilyen számot behelyettesíthetünk a helyére. A T=a*b képletben az a és b oldalak hossza változó. 

  • iránnyal és nagysággal rendelkező,
   mennyiségeket ábrázoló egyenes      • Az ültetésnél használt kiindító növényi rész, amely egy később kifejlődő új növény, egy új egyed, dolog kezdete.

Példák: A cserépbe ültetett vetőmagból kibújik a csíra. A szántóföldre sok vetőmagot ültetettek. A vetőmagot kis papír zacskókban kaptuk a boltban.

   • 1. Valakinek a cselekvésben, működésben irányadóul szolgál.

Példák: A repülőgépek fel és leszállását az irányító toronyból vezérelték. Ha az autóval parkolsz jó ha valaki kívülről vezérel, hogy nehogy nekimenj a már ott parkoló autóknak. Az útkereszteződésben a közlekedést közlekedési lámpa vezérli.

   • 2. Kisebb-nagyobb csapat, hadsereg fölött parancsnokol.

Példák: A katonákat a parancsnok vezérelte a csatában. A kézilabda csapat játékát a csapatkapitány vezérli.

   • 1. Kivitelez egy szándékot, amely a sajátja vagy amivel egyetért. Lezár egy akciót vagy mozgást, kivitelez egy szándékot, amit hajlandó megtenni.

Példák: Az ellenőrzőlap utasításait végrehajtva megtanultam a tananyagot. A tornagyakorlat feladatait végrehajtottam egymás után. A számítások végrehajtásának szabálya van a számtanban. Miután végrehajtottam a feladataimat kimentem a strandra.

   • 2. Kivitelez egy szándékot, amely nem a sajátja, de alávetett helyzete, félelme, felelőtlensége miatt mégis megtesz. Ezzel a hozzáállással lezár egy akciót vagy mozgást.

Példák: A tanuló végrehajtja a tanár utasításait, mert ha nem fekete pontot kap. A rendőr végrehajtja a parancsot, mert különben kirúgják. Az állatgondozó végrehajtja az állatkert vezetőjének utasítását mert különben kiszabadulnak a tigrisek. 

   • 3. Adósságot behajt, bírósági ítélet alapján. 

Példák: Az öltönyös férfi megmutatta az ítéletet és végrehajtották, elvittek minden bútort. Nem jó ha adósságot halmozunk fel mert, ha nem tudunk fizetni jön a végrehajtás. Végrehajtáskor akár minden értéktárgyunkat lefoglalhatja a hatóság.

A látással kapcsolatos; látási, látás-, látó-. 

     • Tárgyakat, emlékeket, adatokat őriz meg.

Példák: A néni a szekrényben tárolja a régi kincseit. A számítógép adatokat tárol.

     • Egy technológia alkalmazása egy adott termék létrehozására. A technológia egészének vagy részének egy adott célú megvalósulása.

Példák: A hajvágás technikáját a fodrászok tanulják. Az éneklés technikáját jól meg kell tanulnia annak, aki közönség előtt szeretne énekelni.

     • 1. Eljárások és módszerek összessége, amely egy cél eléréséhez, egy termék elkészítéséhez, szolgáltatás nyújtásához szükséges.

Példa: Egy új technológiára is szükség van egy új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésekor. A tanulási technológia segítségével könnyedén megy a tanulás. 

     • 2. Gyártási folyamat, illetve a gyártási folyamatok szerves egysége.

Példák: Sokféle technológiát használnak repülőgép-alkatrészek gyártása és a kész gépek összeszerelése során. Az autógyártásban új technológiát vezettek be a biztonságosabb személygépkocsik gyártása érdekében. Az elektromos autók technológiája egyre fejlettebb. A vas előállításának technológiája nagyon magas hőmérsékletet igényel.

  • irányítható testetlen átvitel, melyben az anyag valóságos átvitele nem történik meg

A fantasztikus filmekben gyakran van teleportálás, amikor az űrlény egyik helyről, a másikra kerül egy szempillantás alatt. Néha a teleportálást egy kapun való átlépéssel lehet elérni a számítógépes játékokban.

Hőmérsékletet szabályozó készülék.

    • 1. Tennivalók rendszere egy cél elérésére, amely a lehetséges hatásokra és eredményekre vonatkozó előzetes megfontolásokon, számításokon alapszik. Ez tartalmazza a teendők időbeli sorrendjét és megvalósítási módját.

Példák: A csapat edzője egy tervet készített, amivel a versenyzőket formába tudja hozni a versenyre. A családfő a külföldi utazás megvalósítására egy tervvel állt elő.

    • 2. Megvalósítási vágy, gondolatban elrendezett cselekvési sorrend, eredményre, alkotás megvalósítására irányuló elgondolás.

Példák: A lány átlátott a fiú tervén, és úgy intézte, hogy ne maradjon vele kettesben. Az üzletember régóta foglalkozott egy új termék előállíttatásának tervével. A szobrász már régóta gondolkodik egy lovasszobor tervén.

    • 3. Részletes program, amely egy nagyszabású vállalkozást valósít meg. Általában hivatalos formában is kiadják vagy rögzítik, ha egy szervezetre vagy közösségre, országra vonatkozik.

Példák: A villamosítási terv az ország minden helységébe elvitte az áramot. A vezetők részletes tervet készítettek az úthálózat javítására.

     • Ruhaszövet; növényi rostokból, gyapjúból szőtt nagy felületű anyag.

Példák: A ruhám textilből készült. Ha sok textil van rajtad nem fázol télen.

     • 1. valamiben hasonlító embereknek vagy dolgoknak a csoportja vagy osztálya.

Példa: Ilyen embertípusra van szükségem. Bőrszín szerint több típusú ember van. Szemszín szerint is lehet csoportosítani az embereket. Többféle feladattípussal találkozol matek órán.

     • 2. betűminta, betű.

Példák: A szövegszerkesztő programok több típust is fel tudnak használni.

 • angol szó, magyar jelentése: igaz
   • 1. Irányító rendelkezés, egy cselekvés, eljárás, magatartás módjára, egy feladat célszerű végrehajtására, elvégzésére vonatkozó (kötelező) követendő útmutatás.

Példák: A tornatanár pontos utasításokat ad a gyakorlat elvégzéséhez. Kati néni utasításai segítségével a feladatokat megfelelő sorrendben végzik a tanulók. A cég vezetője utasította a beosztottakat, hogy nyolcra végezzék el a feladatot. 

   • 2. Eligazítás; egy személy megfelelő helyre vagy személyhez irányítása, küldése egy ügyben.

Példák: A telefonon kapott utasításoknak köszönhetően megtaláltuk a keresett utcát. A portás azt az utasítást adta hogy a harmadik emeletre menjek. Az utasítás szerint a második szobába kellett bekopogjak.

     • Egymást megadott rendben követő utasítások sorozata. Minden lépést a megadott sorrendnek megfelelően lehet megkezdeni, és csak akkor, ha az előző lépés lezárult. Egy program működése az utasításoktól és azok elrendezésétől függ. Amikor ilyen részletes utasításokat írsz, azt programozásnak (kódolásnak) nevezzük.

Példák: A programozás során utasítássorozatokat írnak az emberek. Azokat az embereket nevezik programozónak, akik különféle utasítássorozatokat írnak és így programokat hoznak létre.

    • 1. Az a tevékenység, amikor növényt, növény magját a földbe helyeznek, abból a célból, hogy az nőjön, erősödjön.

Példák: A borsó ültetését tavasszal kezdi a kertész. A rózsa ültetésekor jól meg kell választani a talajt.

     • 2. Rend az asztalnál való helyfoglaláshoz.

Példák: Az ültetést a szervező irányította. Az ültetésnél arra figyelt, hogy felváltva foglaljanak helyet egymás mellett a nők és a férfiak.

Close Menu